Właściwości filtra

Filtry absolutne mikrocząsteczkowe mają kompaktową i solidną konstrukcję z niskim ryzykiem uszkodzenia. Posiadają również dużą powierzchnię filtracyjną. Zastosowanie środka filtrującego w plisie umożliwia wyjątkowo wysokie natężenia przepływu (do 4000 m3 / h dla filtra o wymiarach 610 × 610 × 292 mm)

Jakość

Filtry absolutne mikrocząsteczkowe klasy filtracyjnej H13 oraz H14 zawsze poddawane są testom szczelności.

Materiał

Plisowany filtr z submikronowego włókna szklanego

Sposoby utylizacji zużytych filtrów

  1. Filtry zanieczyszczone powietrzem zewnętrznym powinny być usuwane przez spalanie lub składowanie.
  2. Filtry zanieczyszczone toksycznymi lub radioaktywnymi cząstkami należy usuwać jako odpady niebezpieczne

PN EN ISO 16890

ISO ePM1 55% to ePM1 85%

Klasa filtracji według PN/EN 779:2012, PN/EN 1822:2010

F7 – U15

Wymiary

Type 610 szerokość: 609mm (±1mm), Type 595 szerokość: 595mm (±1mm), Type 762 szerokość: 762mm (±1mm)

X - Uszczelka wylewana około 5 mm

Głębokość d - Głębokość wszystkich filtrów wynosi 292 mm (± 1 mm)

Opcje dostawy

595(w)×595(h)×292(d)mm, 610(w)×610(h)×292(d)mm, 762(w)×610(h)×292(d)mm